Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

Aktuálně

VOLNÉ MÍSTO V MŠ

V mateřské škole se uvolnilo místo pro dítě. V případě zájmu pište na email školky, který najdete v kontaktech na těchto stránkách.

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče, děkujeme vám za pomoc a spolupráci během celého školního roku, za Vaši ochotu a vstřícnost. Přejeme si a doufáme, že děti jsou v naší mateřské škole spokojené, chodí sem rády a po prázdninách tomu nebude jinak. Budoucím prvňáčkům přejeme, ať se jim v základní škole líbí a jejich rodičům pevné nervy.  V září, se na Vás a Vaše děti budeme opět těšit !!!

Přejeme Vám všem chvíle plné odpočinku, pohody, dobré nálady a sluníčka. Příjemně strávenou dovolenou, plnou nezapomenutelných zážitků.

 DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

ZMĚNA VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK.ROK 2024/25

Vážení rodiče,

dle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů stanovuje nově výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel-za MŠ Jedomělice se jedná o  OBEC JEDOMĚLICE.

Výše měsíční úplaty  pro školní rok 2024/25 byla obcí Jedomělice stanovena nově na 550,-Kč.

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí.

PŘERUŠENÍ PROVOZU LÉTO

Přerušení provozu v mateřské škole

Přerušení provozu v MŠ Jedomělice na základě Vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, §3, odst.1 a ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem – Obec Jedomělice.

O letních prázdninách bude provoz MŠ přerušen od pondělí 1.7. 2024 do  pátku

9.8. 2024 – MŠ uzavřena.

Prázdninový provoz pro všechny děti: 12.8.-30.8.2024 – MŠ otevřena.

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2.září 2024.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT
EU.png

MsMt.png

NPO.png

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
EU.png

MsMt.png

NPO.png