Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

Aktuálně

ZMĚNA VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK.ROK 2024/25

Vážení rodiče,

dle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů stanovuje nově výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovatel-za MŠ Jedomělice se jedná o  OBEC JEDOMĚLICE.

Výše měsíční úplaty  pro školní rok 2024/25 byla obcí Jedomělice stanovena nově na 550,-Kč.

Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí.

VÝSLEDKY ZÁPISU MŠ JEDOMĚLICE

 

Výsledky zápisu Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno -  přijetí (nepřijetí) dětí na školní rok 2024/2025.

 

Přijaté děti: 6, 2, 3, 8, 7, 17, 16, 19, 18, 4, 14, 20, 9, 13

Nepřijaté děti: 12, 10, 11, 1, 5, 15

Celkem bylo přijato 14 dětí, kapacita MŠ je nyní naplněna.

Osobní převzetí „Rozhodnutí“ bude probíhat 31.5.2024  v době: 14-16 hodin v MŠ Jedomělice.

 

 

V Jedomělicích 31.5.2024                                  Bc.Svátková Hana, ředitelka MŠ

PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLCE- DĚTI ODCHÁZEJÍCÍ DO ZŠ

V pátek 21.6.2024 zůstanou ve školce naši předškoláci, kteří odcházejí do ZŠ, déle než ostatní. Odpoledne je čeká vycházka s plněním úkolů v lese, večeře na ohni a poté přespání ve školce. V sobotu ráno snídaně od maminky a rozloučení, předání dětí rodičům v 7:30-8:00 hodin.

Po celý tento čas budou mít děti program s učitelkami. Každé dítě si přinese ráno pyžamo, hygienické potřeby, spodní prádlo na převlečení a jídlo k snídani v MŠ, k večeři opečeme špekáčky (pokud je dítě nejí-dejte mu vlastní večeři z domova!), o pití se postaráme. Těšíme se na noc ve školce ! Veškeré krabičky s jídlem prosíme podepsat !!!!

Bližší informace dostanete v MŠ.

SCHŮZKA RODIČŮ NOVÝCH DĚTÍ

úterý 25.6.2024 v 15:30 hodin se bude v MŠ konat schůzka pro rodiče nově přijatých dětí (administrativa, informace o chodu MŠ), prosím o dodržení času, pokud možno bez dětí. Děkujeme.

PŘERUŠENÍ PROVOZU LÉTO

Přerušení provozu v mateřské škole

Přerušení provozu v MŠ Jedomělice na základě Vyhlášky č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, §3, odst.1 a ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem – Obec Jedomělice.

O letních prázdninách bude provoz MŠ přerušen od pondělí 1.7. 2024 do  pátku

9.8. 2024 – MŠ uzavřena.

Prázdninový provoz pro všechny děti: 12.8.-30.8.2024 – MŠ otevřena.

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2.září 2024.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT
EU.png

MsMt.png

NPO.png

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
EU.png

MsMt.png

NPO.png