Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

Digitalizujeme školu

Na základě Národního plánu

obnovy, fondu Evropské unie

– Next Generation EU,

byla naší mateřské škole

poskytnuta dotace na pořízení

učebních pomůcek využitelných

pro rozvoj informatického

myšlení dětí a jejich

digitálních kompetencí.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICENÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

FinEU

Aktuálně

Vyhodnocení dotazníků

Na nástěnce v MŠ je možnost nahlédnout do zprávy vyhodnocující dotazníky od Vás rodičů. Dotazníkové šetření proběhlo v MŠ během měsíce února 2023.

Návštěva ZŠ Slaný

Čtvrtek 30.3.2023 pojedou pouze děti, které nastupují po prázdninách do základní školy, na návštěvu 2.ZŠ Slaný Komenského náměstí. Prohlédneme si budovu školy, a zajdeme na návštěvu do 1.třídy. Cestujeme  linkovým autobusem v 9:27 hodin, návrat zpět cca kolem 12:35 hodin, poté oběd.Dětem vezmeme ze školky bačkory a svačinu. Nikdo z dětí si nic nebere.

Vyfouknutá vejce

Prosíme dejte dětem do školky vyfouknutá vajíčka. Před Velikonocemi si je společně nazdobíme. Množství záleží na vašich možnostech. Děkujeme

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro šk.rok 2023/24

Zápis do Mateřské školy Jedomělice, okres Kladno se uskuteční v pátek 12.května 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.

V době od 24.4.2023 před zápisem si můžete vyzvednout ve škole nebo stáhnout na  stránkách www.msjedomelice.cz (záložka dokumenty): "Přihláška do MŠ“ a „Potvrzení pro lékaře". Vše vyplněné a potvrzené je třeba přinést k zápisu v pátek 12.5.2023 do MŠ Jedomělice. Zákonný zástupce dítěte při zápisu v MŠ předloží svůj doklad totožnosti - občanský průkaz a rodný list dítěte.

Kriteria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2023/2024 : 

1) děti předškolní – dovrší pěti let do 31.8.2023, pro něž je vzdělávání povinné, v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu

2) děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu

3) podle stáří dětí - od nejstarších po nejmladší, které však nejdéle k 1.9.2023 dosáhnou věku 2let, v závislosti na volné kapacitě školy.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí (pod registračními čísly) bude vyvěšen na webových stránkách školy a nástěnce školy 31.5.2023.       

Pro děti narozené do 31. srpna 2018, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v mateřské škole v termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

UPOZORNĚNÍ SVRAB

 

Vážení rodiče, v naší škole se vyskytlo nakažlivé infekční onemocnění SVRAB. Projevuje  se níže uvedenými příznaky. Dbejte prosím zvýšeného dohledu nad Vašimi dětmi, především v případě vyrážky a silného svědění. Pokud budete mít  podezření na toto onemocnění, ihned kontaktujte lékaře a nedávejte dítě do kolektivu. Zamezíme tím dalšímu šíření tohoto vysoce nakažlivého onemocnění.

Děkujeme za pochopení

Po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí, jsme v MŠ provedli veškerá opatření nutná k zamezení výskytu svrabu (praní lůžkovin a potahů z matrací, plyšáků, ručníků, dezinfekce koberců, zvýšená dezinfekce všech prostor). Dětem jsme domů vrátili polštářky - prosíme ponechte si je prozatím doma. Nedávejte prosím dětem do MŠ žádné hračky (určitě ne plyšové).Věříme že společnými silami zamezíme dalšímu šíření. Děkujeme za spolupráci

 

24.3.2023   nikdo z rodičů zatím nenahlásil žádný další výskyt svrabu. 

Hravé odpoledne s tatínky

Zveme všechny tatínky (dědečky, strýčky) do MŠ v úterý 4.4.2023 v 14:45 hodin.

Udělejte si, prosím, čas a přijďte si pohrát a zasoutěžit se svými dětmi.

Těšíme se na Vás  !!!

Počet návštěv

1604920
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
213
141
658
1603556
3896
10463
1604920

Your IP: 3.236.209.138
2023-03-30 18:32