Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

Aktuálně

ZOO PRAHA

Vážení rodiče,
ve středu 22.5.2024
pojedeme do ZOO v Praze. Odjezd z MŠ v 8:30 hodin, návrat cca v 15:30 - 16:00 hodin do MŠ. Prosím, dejte ráno dětem doma snídani, ve školce ráno jídlo nebude! S sebou  si děti nic neberou, vše zajistíme. Prosíme pouze, aby děti měli v MŠ podepsanou pláštěnku- tu si vezmeme s sebou. V případě nevolnosti v autobusu, dejte prosím dítěti doma léky a nahlaste  v MŠ.                                                                                                       

Dejte dětem na sebe pohodlnou obuv a vhodné oblečení- prosíme „NE“- kšandy, sukně, overaly, kalhoty s laclem, crocsy.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT
EU.png

MsMt.png

NPO.png

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
EU.png

MsMt.png

NPO.png