Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

O nás

Naše MATEŘSKÁ ŠKOLA se nachází v obci Jedomělice v severozápadní části okresu Kladno Středočeského kraje. V okolí vesnice jsou lesy, které jsou využívány pro pobyt i výuku dětí. Hlavním záměrem je vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě, lásce k přírodě a její ochraně. Ve výchově dětí je kladen důraz na přípravu dětí na vstup do základní školy a vytváření pozitivních mezilidských vztahů.

        Vzdělávání probíhá ve dvou třídách, v každé třídě je zapisováno 23 dětí. Přilehlá zahrada  po celkové přestavbě v roce 2010 plně odpovídá normám. Pískoviště, pergola, skluzavky i další herní prvky jsou bezpečné a dětmi oblíbené. V mateřské škole je kuchyně s kapacitou 60 obědů. Škola je průběžně dovybavována sportovním zařízením a hračkami.

         Na škole pracuje stabilizovaný kolektiv osmi pracovníků.

 Škola nabízí:

- hrátky s řečí - logopedické chvilky a praktická cvičení

- pískání pro zdraví - základy hry na flétnu

- návštěvy divadla 

- jazykový kurz angličtiny

- práce na školní zahrádce

- práce dětí na počítači

- společné akce pro děti a jejich rodiče

- spolupráce se ZŠ Slaný a ZŠ Tuřany

- spolupráce s PPP, Oddělení následné péče nemocnice Slaný

- turistické vycházky, lezecká stěna Slaný

- návštěvy zemědělské farmy, vycházky do okolních lesů

- besedy o knihách v dětské slánské knihovně, návštěva muzea, keramická dílna Slaný

- prohlídky různých pracovišť (pekárna, obchod, ...)

- výlet do ZOO (Praha, Chomutov, Ústí nad Labem)

- farmářský den v Agře 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT
EU.png

MsMt.png

NPO.png

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
EU.png

MsMt.png

NPO.png