Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

RSS
001_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
002_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
003_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
004_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
005_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
006_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
007_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
008_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
009_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
010_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
011_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
012_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
013_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
014_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
015_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
016_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
017_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
018_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
019_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
020_Posviceni
Podrobnosti obrázku Stáhnout obrázek
 
 
Powered by Phoca Gallery

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT
EU.png

MsMt.png

NPO.png

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
EU.png

MsMt.png

NPO.png