Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

Aktuálně

VÝSLEDKY ZÁPISU MŠ JEDOMĚLICE

 

Výsledky zápisu Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno -  přijetí (nepřijetí) dětí na školní rok 2024/2025.

 

Přijaté děti: 6, 2, 3, 8, 7, 17, 16, 19, 18, 4, 14, 20, 9, 13

Nepřijaté děti: 12, 10, 11, 1, 5, 15

Celkem bylo přijato 14 dětí, kapacita MŠ je nyní naplněna.

Osobní převzetí „Rozhodnutí“ bude probíhat 31.5.2024  v době: 14-16 hodin v MŠ Jedomělice.

 

 

V Jedomělicích 31.5.2024                                  Bc.Svátková Hana, ředitelka MŠ

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT
EU.png

MsMt.png

NPO.png

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
EU.png

MsMt.png

NPO.png