Mateřská škola Jedomělice, okres Kladno

JEDOMĚLICE 20, 273 78 ŘISUTY, TELEFON: 312 589 237, E-MAIL: INFO@MSJEDOMELICE.CZ

Projekt EU a MŠMT

HRAJME SI A UČME SE

CZ02.3.68/0.0/0.0./16_022/0004586
je spolufinancován Evropskou unií Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání profesním
rozvojem pedagogického sboru

Aktuálně

PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLCE- DĚTI ODCHÁZEJÍCÍ DO ZŠ

V pátek 21.6.2024 zůstanou ve školce naši předškoláci, kteří odcházejí do ZŠ, déle než ostatní. Odpoledne je čeká vycházka s plněním úkolů v lese, večeře na ohni a poté přespání ve školce. V sobotu ráno snídaně od maminky a rozloučení, předání dětí rodičům v 7:30-8:00 hodin.

Po celý tento čas budou mít děti program s učitelkami. Každé dítě si přinese ráno pyžamo, hygienické potřeby, spodní prádlo na převlečení a jídlo k snídani v MŠ, k večeři opečeme špekáčky (pokud je dítě nejí-dejte mu vlastní večeři z domova!), o pití se postaráme. Těšíme se na noc ve školce ! Veškeré krabičky s jídlem prosíme podepsat !!!!

Bližší informace dostanete v MŠ.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT
EU.png

MsMt.png

NPO.png

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
EU.png

MsMt.png

NPO.png